Protokół z otwarcia ofert na dostawę, montaż fabrycznie nowego środka trwałego - maszyna drukująca, w ramach realizacji projektu "Redukcja surowco-, materiało- i energochłonności procesów technologicznych zachodzących w Wydawnictwie "Bernardinum" Sp. z o.o. w Pelplinie poprzez zakup innowacyjnej i ekologicznej maszyny drukarskiej oraz uruchomienie produkcji nowych produktów" - Działanie 02.02.01 (PDF)

INFORMACJA O AKTUALIZACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/08/2016/RPOWP Z DNIA 26.08.2016r (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż środków trwałych do projektu (PDF)

Załącznik 1 (PDF)

Załącznik 2 (PDF)

Załącznik 3 (PDF)

DRUK OFFSETOWY

druk offsetowyDruk offsetowy to najczęściej stosowana obecnie technika druku.

STUDIO GRAFICZNE

studioInformacje oraz pomoc z zakresu przygotowania materiałów do druku cyfrowego i offsetowego

Copyright:

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel/fax (058) 536-17-57, e-mail: drukarnia@bernardinum.com.pl